Wikeström & Krogius redo för uppsvinget

Nöjd vd. Vi är rustade inför det ekonomiska uppsvinget. Nästa år blir ett bra år, säger Henrik Mahlberg, VD i Wikeström & Krogius. Foto: J-O Edberg

Åboföretaget Wikeström & Krogius räds inte recessionen. Logistikföretaget som i höst fyller 160 år investerar 2,5 miljoner euro i nya trailers. Investeringen innebär att fraktkapaciteten inom landtransporterna ökar från nuvarande 86 till drygt 120 trailers.
– Det gäller att smida när det är dåliga tider. Innan recessionen hade vi brist på kapacitet, men nu är vi beredda när uppsvinget kommer, säger VD Henrik Mahlberg.

Logistikbranschen går fortfarande på lågvarv. Men Wikeström & Krogius har enligt Mahlberg klarat sig bättre än konkurrenterna. Efter fem vinstår i rad gör företaget dock ett nollresultat i år.
– Våren var besvärlig men nu ser det bättre ut. Vi räknar med att hjulen börjar rulla ordentligt i höst. Och nästa år blir ett bra år.

Tillväxten finns i Europa. Viktiga marknader är England, Tyskland, Beneluxländerna och Italien. Men Wikeström & Krogius opererar också i Fjärran östern. Företaget har sedan i fjol en egen terminalverksamhet i Shanghai i Kina.

Via underleverantörer skeppas containers från Kina, Japan och Indien till hamnarna i Helsingfors och Åbo för vidaredistribution i landet. Kunderna finns inom tillverkningsindustrin, i huvudsak metallföretag som importerar råvaror och halvfabrikat för sin produktion.
– Asientrafiken kommer dock inte att växa lika kraftigt som tidigare. Produktionskostnaderna ökar också i Kina och Indien liksom transportkostnaderna. Det gör att de europeiska företagen väljer att flytta sin produktion tillbaka till Europa. Det finns redan företag i Tyskland som har gjort så.

Mahlberg räknar därför med att transporterna i Europa ökar framöver. Men konkurrensen från de multinationella postföretagen och logistikjättarna är hård. Och för Wikeström & Krogius gäller det att hitta en egen nisch.
– Vi satsar på personlig service och skräddarsydda transportlösningar enligt kundes behov. Vi konkurrerar med erfarenhet och kunnande, säger Mahlberg.
Han har själv jobbat inom sjöfarten och har flera års erfarenhet av logistikbranschen. Mahlberg verkade som vd i Lillbacka-koncernens rederi PowerLine innan han köpte Wikeström & Krogius år 2005.

Sedan han tog över företaget har verksamheten expanderat kraftigt. I år omsätter Wikeström & Krogius 20 miljoner euro och sysselsätter knappt 50 anställda. Utöver den egna personalen sysselsätter företaget också ett 40-tal underleverantörer.

Företaget har kontor på fyra orter i landet. Huvudkontoret finns i Åbo där drygt 30 anställda jobbar. De övriga kontoren finns i Vanda, Salo och Vasa.
Huvudkontoret finns vid Speditionsgatan 3 i Åbo hamn. Företaget köpte fastigheten av Finnsteve i fjol. Fastigheten omfattar en 11 000 kvadratmeter stor tomt, en 1 500 kvadratme-
ter stor terminalbyggnad och en kontorsbyggnad på 240 kvadratmeter.

Mahlberg ser med tillförsikt på framtiden. Företaget är skuldfritt och har god lönsamhet. Wikeström & Krogius är i dag ett av de lönsammaste företagen i branschen.
– Det ser bar ut nu. Vi räknar med att fortsätta växa också framöver.

Företagets 160-årsjubileum firas i FBK-huset på torsdag kväll. Förutom den egna personalen deltar ett stort antal kunder och samarbetsparters i festen. Festtalet hålls av kultur- och idrottsminister Stefan Wallin.

FAKTA
Wikeström & Krogius
Grundat den 24 augusti 1850.
Omsättning 23 miljoner euro (2009).
Sysselsätter 50 anställda, drygt 30 av dem jobbar i Åbo.
Företaget ägs till största delen av Henrik Mahlberg (86 procent av aktiestocken). Minoritetsägare är Tom Öhman och Ralf Degerholm.
VD är Henrik Mahlberg

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng