Skriv så, Åboland

Hur ska Åboland resonera denna nådens vårvinter 2012? Finns det något att vinna på att man agerar innan tvång föreligger?
Före superonsdagen inväntade man kriterierna för statens kommunpolitik. Nu finns kartorna – men inga kriterier.
Staten har inte definierat vad i den kommunala hanteringen som blir bättre om kommunerna mot förmodan böjer sig inför kartorna.

Regeringen – kommunministern – har gått en omväg. Man har visat att dagens strukturer är tunga att bära senast år 2030.
Speglar man framtiden i försörjningskvoten – relationen mellan arbetsför och icke-arbetsför befolkning – är det uppförsbacke:
- Kimitoön hade år 2010 66 personer i icke-arbetsför ålder per hundra i arbetsför. År 2030 beräknas de vara 97,1.
- Pargas år 2010: 60,3 och år 2030: 82,9.

Tjänstemännen på finansministeriet har tittat också på statsandelarnas andel av inkomsterna år 2010:
För Kimitoöns del var den 37,4 procent, för Pargas 44,3.
Med de siffrorna ligger de åboländska kommunerna varken i topp eller i botten.
Men är fixeringen vid ett så kallat statsandelsberoende sund?

Statsandelar är pengar som staten tar in av finländarna och omfördelar mellan kommunerna.
Men de kan också ses som kommuninvånarnas pengar som tar en runda via staten.
Betraktad så uttrycker statsandelsprocenten ett beroende av egna pengar. Det är varken ohållbart eller osunt.
Osunt är däremot att den kommunala ekonomin – liksom den statliga – tenderar byggas på växande skuld.

Men av detta följer inte att en annan kommunstruktur per automatik skapar en sundare ekonomi.
För beslutsfattarna i Åboland är dilemmat uppenbart: Tjänstemannarapporten jämför dagens ekonomi med utsikterna för år 2030 givet att inga förändringar sker.
Men vi har redan nu två kommuner i stället för åtta. Den fulla effekten av den operationen är inte synlig.

Om Åboland agerar enligt kartexercisen och går samman till en kommun kan man undvika några dubbleringar på chefsposter.
Men det är inte där tyngden ligger i den kommunala ekonomin.
Den ligger i den kommunala service som kommundirektör Tom Simola karaktäriserar som inneffektiv (ÅU 1.11.2011).

Han är självkritisk på hela sektorns vägnar och säger att det har visat sig vara svårt att uppnå effektiva strukturer.
I det produktivitetsrallyt är Åboland en liten aktör.
Den stora aktören staten har inte gått i spetsen för en bättre effektivitet.
Där till exempel Sitra har försökt initiera nytänkande för en effektivare vårdapparat har rikspolitiker pepprat på ur gamla skyttegravar.

Tröghet råder. Kommunerna är inte större skåpsupare än statsbyråkratin.
Men det är staten som har den suveräna makten att skapa nya kommungränser.
Den dagen kan komma snart då Åboland måste böja sig för statens ukaser. Stryper staten statsandelstillförseln måste dagens kommuner böja sig.

Men innan staten gör det är man skyldig att prestera siffror eller verbala resonemang kring vilka ekonomiska vinster det finns att hämta i en radikal minskning av antalet kommuner.
Tjänstemannarapporten kammar noll på den punkten.
Som akademiskt arbete skulle den stämplas som improbatur (underkänt).

Alltså: Fullmäktige i Kimitoön och Pargas befinner sig i samma läge som tusentals kolleger i landet.
I veckor väntade man på de ”kriterier” som skulle ge kartexercisen en mening.
De kom aldrig.
Åboländska fullmäktigeledamöter är inte skyldiga att agera i blindo.

Övermod är destruktivt, men man har en moraliskt stark position om man i detta skede säger: Ursäkta kära stat, men vi ser inte biffen i tjänstemännens megarapport.
Makrobilden ser bekymmersam ut för hela den offentliga sektorns del.
Men uttryckligen därför har vi rätt att förvänta oss en tydligare analys från statens sida.
Skriv så, Åboland.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng