Just nu
  • [ 07:59, 6 maj, 2016 ] Två markbränder i S:t Karins på torsdagen Nyheter
  • [ 07:40, 6 maj, 2016 ] Sommarvädret fortsätter över helgen Nyheter
  • [ 06:36, 6 maj, 2016 ] Han lämnade Åbo för ett kloster i Burma Åbo
  • [ 05:57, 6 maj, 2016 ] Vilka är deras smeknamn? Här är fredagsfrågorna! Dagens goding
  • [ 21:23, 5 maj, 2016 ] ÅIFK avgjorde premiären i första halvlek Fotboll

Bussarna ska bort från Rettigbrinken

Rettigbrinken uppe t.v. I förgrunden byggs biblioteksbron. Foto: Stefan Crämer

Åbo stad vill göra Rettigbrinken och Östra strandgatan till gågator på avsnittet mellan Domkyrkobron och Aurabron. All fordonstrafik med undantag av servicetrafik förbjuds i så fall längs gatorna. Det betyder också stopp för turistbussarna.

Avsikten är att göra det kulturhistoriskt värdefulla området längs ån trevligare och mera tillgängligt för fotgängare och cyklister, säger trafikplaneringsingenjör Jaana Mäkinen.

För att göra cykeltrafiken smidigare och säkrare i den branta brinken ner mot nya biblioteksbron tänker man bygga en terrasserad trottoar intill Aboa Vetus.

Direktionen för Åbo stads fastighetsaffärsverk behandlar förslaget nu på onsdag.

LÄS MERA I ONSDAGENS ÅU

Svenska Klubben festutrymmen
Laakeri-Center 2016
Boknäs 2015
Partel sidebanner
Villa Rainer tom31.12.2016
Forte 2015