Just nu
  • [ 17:30, 9 februari, 2016 ] Handbollsakademi stärker sporten i Finland Åbo
  • [ 17:17, 9 februari, 2016 ] Regnig pulkatävling på Vårdberget Åbo
  • [ 15:45, 9 februari, 2016 ] Möte ska klargöra nattliga nödtransporter Kimitoön
  • [ 15:23, 9 februari, 2016 ] SFP i Pargas: Utopistiskt, fru minister! Nyheter
  • [ 13:16, 9 februari, 2016 ] Polisen i Åbo träffade Soldiers of Odin Åbo
  • [ 10:27, 9 februari, 2016 ] Tomtförsäljningen går trögt i Pargas Ekonomi
  • [ 15:51, 9 februari, 2016 ] Zikavirus får Kenya att överväga skippa OS Utrikes
  • [ 15:49, 9 februari, 2016 ] UM: Veterligen inga finländare med i tyska tågkraschen Inrikes

Bussarna ska bort från Rettigbrinken

Rettigbrinken uppe t.v. I förgrunden byggs biblioteksbron. Foto: Stefan Crämer

Åbo stad vill göra Rettigbrinken och Östra strandgatan till gågator på avsnittet mellan Domkyrkobron och Aurabron. All fordonstrafik med undantag av servicetrafik förbjuds i så fall längs gatorna. Det betyder också stopp för turistbussarna.

Avsikten är att göra det kulturhistoriskt värdefulla området längs ån trevligare och mera tillgängligt för fotgängare och cyklister, säger trafikplaneringsingenjör Jaana Mäkinen.

För att göra cykeltrafiken smidigare och säkrare i den branta brinken ner mot nya biblioteksbron tänker man bygga en terrasserad trottoar intill Aboa Vetus.

Direktionen för Åbo stads fastighetsaffärsverk behandlar förslaget nu på onsdag.

LÄS MERA I ONSDAGENS ÅU

Högskola på Åland tom 31122015
Åbolands fastigheter 2015
Boknäs 2015
Svenska Klubben festutrymmen
Partel sidebanner
Parcall 2015