Allt dystrare utsikter för småföretagen

Dyster läsning. Henri Wibom, vd för Egentliga Finlands företagare, bläddrar i rapporten. Foto: J-O Edberg
Dyster läsning. Henri Wibom, vd för Egentliga Finlands företagare, bläddrar i rapporten. Foto: J-O Edberg

Konjunkturutsikterna för de små och medelstora företagen har försämrats märkbart sedan i fjol. Vart fjärde företag i regionen räknar med att de ekonomiska utsikterna försämras under de kommande 12 månaderna. Omsättningen krymper och investeringarna  minskar.

En tredjedel av företagen anser att orsaken är den ekonomiska krisen och det försämrade läget på hemmamarknaden.

Störst är pessimismen när det gäller lönsamheten, 30 procent av småföretagen väntar att deras lönsamhet försämras.
Det visar en färsk rapport, en företagarbarometer som Företagarna i Finland gjort i samarbete med Finnvera.

I Egentliga Finland är konjunkturutsikterna sämre än i övriga landet.
– Det enda positiva är att företagen räknar med att antalet anställda i stort sett hålls på samma nivå som hittills, säger Henri Wibom, vd för Egentliga Finlands företagare.

Han är oroad över den negativa utvecklingen som sprider sig till allt fler branscher. I dag är det inte bara industriföretagen det går dåligt för. Nu går det också dåligt för handeln och för företagen inom tjänstesektorn.

Barometern visar att utsikterna är dystrast just inom handel och tjänster.
Samarbetsförhandlingar och personalnedskärningar har blivit allt vanligare i branscherna, säger Wibom.

CGR-revisor Paul Vikman. Foto: J-O Edberg
CGR-revisor Paul Vikman. Foto: J-O Edberg

Paul Vikman CGR-revisor och egenföretagare i Pargas känner igen trenden. Vikman, som erbjuder revisionstjänster till små och medelstora företag i Åboland, säger att osäkerheten i företagen har ökat märkbart.
– Vad jag sett är personalnedskärningar inte är så vanliga. Men företagen har blivit allt försiktigare och sparsamma, man gör inga investeringar, säger Vikman.

Speciellt tufft är det inom handeln och tjänstesektorn, säger han.
– Många av de företagare jag talat med som har kopplingar till handel och turism säger att försäljningen i sommar har varit sämre än i fjol. Det beror på att konsumenterna håller hårdare i plånboken.
Den ekonomiska utvecklingen i landet drabbar också de lokala företagen, säger Vikman.

Petri Pihlavisto, sakkunnig vid NTM-centralen, säger att regionen befinner sig i en svår situation.
– Över fem år av osäkerhet och omstruktureringar tär på företagen, säger han.
Sedan finanskrisen 2008 har Egentliga Finland förlorat 18 000 industrijobb och arbetslösheten har ökat med 15 000 personer.

Hoppet står nu till varvsindustrin. Barometern gjordes innan Åbovarvet fick sina nybeställningar, och Wibom räknar med att varvsnyheterna ska ge positiva effekter.
– Det finns cirka 350 företag i regionen som är underleverantör till varvet. Skapas det fler jobb i de här företagen för det med sig positiva effekter också till andra branscher. Företagen behöver nu en positiv framtidstro, säger Wibom.

Drygt 400 företag i Egentliga Finland svarade på barometern som riktade sig till landets små och medelstora företag. Totalt svarade 5 800 företag.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng