Hem och Skola vill ta ansvar för lägerskolorna

Malms skola. Hem och Skola-föreningen i Malms skola vill ta över ansvaret att samla in medel för sjätteklassarnas lägerskola när Pargas stad drar in bidraget. ÅU-foto
Malms skola. Hem och Skola-föreningen i Malms skola vill ta över ansvaret att samla in medel för sjätteklassarnas lägerskola när Pargas stad drar in bidraget. ÅU-foto

Lägerskolor bör fortsätta ordnas, även om Pargas stad drar in sitt årliga bidrag. I stället ska Hem och Skola-föreningarna på eget initiativ samla in pengar så att sjätteklassarna kan fortsätta att åka på lägerskola.
Så står det i den skrivelse som ett flertal Hem och Skola-föreningar ska lämna in till svenska bildningssektionen.

På tisdagskvällen hölls ett möte där agendan var lägerskolornas framtid.
På plats var rektorer från Malms skola och Våno skola, utbildningschefen Ulrika Lundberg samt representanter för Våno skolas, Skräbböle skolas, Sunnanberg skolas och Malms skolas Hem och Skola-föreningar. Övriga hade förhinder, men har varit involverade i diskussionen redan tidigare.
– Lägerskolorna är mycket omtyckta och vi vill se till att barnen också i fortsättningen kan åka på lägerskola enligt det nuvarande konceptet som fungerar bra och som är gemensamt för alla skolor, säger Petra Furu, ordförande för Hem och Skola i Malms skola.

Diskussionen på mötet var övervägande positiv.
– Alla som deltog ställer sig positivt till att jobba för att det nuvarande konceptet bibehålls, säger Furu.
År 2005 införde Pargas stad ett så kallat lägerskolekoncept med två alternativ. Sjätteklassarna i centrala Pargas (Malms, Sunnanberg, Våno, Skräbböle och Kirjala) har varje höst sedan dess tillbringat fyra dagar i skärgården på Pensar Syd.

Sjätteklassarna i skärgården (Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö) har i sin tur åkt på lägerskola till Helsingfors eller en annan större stad.
Konceptet infördes för att göra systemet med lägerskolor mer rättvist. Innan 2005 berodde det mycket på hur mycket pengar klasserna lyckades samla in. En del kunde åka utomlands medan andra inte alls kunde ordna lägerskola.

Pargas stad har sedan 2005 varje år sponsrat sjätteklassarnas lägerskola med 70 euro per elev. Enligt ett beslut i fullmäktige i höstas slutar staden stödja lägerskolorna. I höst sjunker bidraget till 40 euro och från och med 2016 upphör bidraget helt (ÅU 12.5).
I fortsättningen är det upp till föräldraföreningarna, i samarbete med skolorna, att själva fixa finansieringen.
– Huvudsaken är att lägerskolekonceptet kan fortsätta enligt nuvarande modell, säger Furu.

Även tidigare har en stor del av finansieringen samlats in på frivillig basis, trots stadens stöd, och föräldraföreningarna är överens om att finansieringen ska gå att ordna även utan stadens bidrag.
– Dock behövs resurser och insatser även från skolornas sida samt samarbete över skolgränserna för att förverkliga lägerskolan. Vi hoppas att det fortsättningsvis går hitta lösningar för speciellt de små skolorna, säger Furu.

Hon har redan idéer för vad Malms skola kan göra för att samla in tillräckligt med pengar.
– Med fjärde- och femteklassarna har vi i flera år ordnat gårdsfest och glöggförsäljning på julfesten för att få in pengar till lägerskolan. En möjlighet nu är att vi tidigare, redan i de lägre klasserna, börjar ordna något nytt jippo för att sprida ut insamlandet över många år.

Svenska bildningssektionen tar ställning till skrivelsen på sitt möte i juni.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng