Vill hjälpa kommuner att hjälpa familjer

Behöver inget stort kontor. Profiam håller till i Logomo norr om järnvägsstationen i Åbo. Eftersom stora delar av personalen är ute på fältet, och dessutom kan jobba hemma, klarar företaget sig med små lokaler, säger serviceansvarige Mikko Ailoranta (t.h.) och vd:n Ralf Hjorth. Foto: Jean Lindén
Behöver inget stort kontor. Profiam håller till i Logomo norr om järnvägsstationen i Åbo. Eftersom stora delar av personalen är ute på fältet, och dessutom kan jobba hemma, klarar företaget sig med små lokaler, säger serviceansvarige Mikko Ailoranta (t.h.) och vd:n Ralf Hjorth. Foto: Jean Lindén

Om en familj har problem kan kommunen ringa Profiam i Åbo. Företaget erbjuder socialtjänster med betoning på barnskydd och stöd för familjerna i deras hem.

– En kommun kan ringa och säga att ”vi har en sådan här situation i en familj”. Vi tar hand om fallet själva eller i samarbete med kommunen. Interventionen och utvärderingen kan ta allt från en månad till ett år. Vi vill hjälpa hela familjen och undvika att ett omhändertagande av barn behövs, förklarar serviceansvarige Mikko Ailoranta, till utbildningen socialarbetare inom barnskyddet.

Innan Ailoranta kom till bolaget var han socialarbetare vid Salo stad. Han har också jobbat kommunalt i Åbo och Lundo. Under hans år vid Profiam har antalet anställda ökat från sex till cirka 25.

Vd:n Ralf Hjorth grundade Profiam för två år sedan. Före det hade han i tio år haft ett företag i vårdbranschen och före det i ytterligare tio år jobbat med marknadsföring i läkemedelsbranschen.
Han hade alltså inblick i branschen och kontakter.

– Barns välmående ligger mig nära hjärtat, säger han. En del familjer mår inte bra. När jag talade med folk inom socialvården förstod jag att behovet av de här tjänsterna finns.

Det finns några andra bolag i Åbo som konkurrerar med liknande tjänster. Men Profiam menar att de är de enda som kan erbjuda en bred palett med bland annat specialistläkare inom barnpsykiatrin, socialarbetare, familjeterapeuter, psykologer och familjehandledare. Också på svenska kan de plocka ihop ett team med socialarbetare, psykolog och familjehandledare.

– Vi kan snabbt och flexibelt erbjuda ett brett kunnande som inte är styrt av kontorstider, säger Ailoranta.

Klarar inte kommunerna det?
– Ganska dåligt, säger vd:n Hjorth. De har inte alltid hela arsenalen och jobbar fortfarande ganska traditionellt, med socialvården och hälsovården skilt. Men problemen i familjerna kan vara komplexa. Till exempel kan de vuxna ha mentala problem som påverkar barnen. Profiam ger inte psykiatrisk vård, men vi bedömer helhetsläget i situationen.

Ralf Hjort betonar att han inte menar att Profiam är bättre än kommunerna, men att företaget är ett komplement. Han tror att social- och hälsovårdsreformen kommer att vara bra för samarbetet inom vården.

– När det 2017 kanske börjar hända något med reformen tror jag man bättre förstår vikten av samarbete. Tanken är ju att social- och hälsovården ska närma sig varandra, och det gagnar också oss som erbjuder mångprofessionella tjänster. Jag anser att samhället vinner på att det privata får en större roll.

Finns det några faror med att samhället köper in mer privata tjänster?
– Nej, men beställarna måste ha tålamod att se på kvalitet. Det är farligt att i barnskyddet bara se på vad som är billigast.

Nästa år hoppas Profiam kunna öppna sidokontor i Nyland, Satakunta och Birkaland.

– Vårt mål är att i slutet av 2017 vara den största privata aktören i vår bransch på vårt område, säger Ralf Hjorth.

Åbo är den största enskilda köparen av Profiams tjänster, men företaget säger att de anlitas runtom i Egentliga Finland.

Mikko Ailoranta säger att det funkar bra att ha kontoret i Logomo.

– Härifrån är det bra förbindelser åt olika håll, säger Mikko Ailoranta. Det finns bra utrymmen för utbildning och många mötesrum.

Kontoret är rätt litet, eftersom personalen jobbar mycket på fältet. När man inte är det kan man komma till kontoret eller jobba hemma.

– Den valmöjligheten är ett sätt att öka trivseln och få personalen att orka bättre med jobbet, säger Ailoranta.

Kommunen berättade inte om spelberoende

profi2
Det kommunala möter det privata. I Logomo arrangerade Åboföretaget Profiam en utbildningsdag om familjer med beroendeproblematik. Den lockade deltagare från många kommuner, men fungerade också som fortbildning för den egna personalen. Från vänster Veronica Lundqvist och Lena Färdig, socialarbetare inom barnskyddet i Kyrkslätt, med familjehandledaren Annette Palanen och psykologen Heli Pohjasniemi från Profiam. Foto: Jean Lindén

– Mitt jobb handlar mycket om att göra upp planer – läsordningar – för familjerna, säger Annette Palanen, familjehandledare vid Profiam.

– Det handlar om allt från att familjerna helt enkelt ska stiga upp på morgonen och göra frukost till att visa dem hur man sköter kontakten med skolan. Om barnet är sjukt ringer man skolan, och om barnet söndrat ett fönster pratar vi med familjen om hur man kan rätta till det.

I Palanens arbete ingår också att göra familjeutvärderingar. Då besöker hon med ett team familjen tre gånger i veckan, ett par timmar per gång, och följer hur den fungerar.

Profiams personal kommer inte in i familjerna mitt i kriser. Familjerna har redan haft kontakt med kommunens socialarbetare när företaget anlitas.

– Men när vi jobbar kan vi hamna i kriser, säger Palanen. Jag råkade besöka en familj när barnet skolkade från skolan och kom hem när jag var där. Då får man ta tag i det och visa hur man kan sköta den konflikten.

Hon bygger upp sitt arbetsschema själv. Jobbar hon med en familj i Loimaa där barnet ska väckas klockan 7 gäller det att själv stiga upp 5-tiden och köra dit.

Kommunerna är inte alltid pigga på att betala för veckoslutsarbete. Men finns det alkoholproblematik i en familj kan kommunen önska att den får besök av Profiam också på helgerna. Samarbetet med kommunerna funkar oftast bra, säger Palanen.

– Men ibland kanske en kommun inte riktigt vet vad det är för tjänster den vill köpa. En orsak kan vara att det finns så många olika benämningar på vad företagen gör i familjerna. Det är viktigt för oss att vi får veta vad kommunen redan har gjort och vad den vill ha, säger Palanen.

Hon nämner ett fall där en kommun inte berättade att pappan i familjen var spelberoende, en information som hade varit viktig att få direkt.

Lena Färdig och Veronica Lundqvist, socialarbetare inom barnskyddet i Kyrkslätt, säger att deras kommun köper in tjänster för arbetet med familjerna, bland annat så kallat intensivt familjearbete.

– Det är bra med företag som erbjuder mångprofessionella tjänster där du får allt, säger Lena Färdig. Men det är viktigt att kommunen är noggrann med vad den beställer och med vad den fått. Det gäller att ha ett speciellt problem för en speciell tid och sedan göra en utvärdering efteråt.

Veronica Lundqvist säger att Kyrkslätt bara har två familjearbetare och många klientfamiljer, så man behöver köpa tjänster. Fram tills nyligen jobbade kommunens familjearbetare dessutom bara på kontorstid samtidigt som behovet att besöka familjerna finns också andra tider.

PROFIAM
Aktiebolag grundat 2013 med Ralf Hjorth som vd och majoritetsägare.
Erbjuder tjänster inom socialvård med inriktning på barnsydd och stöd till familjer med problem. Kommuner är beställare.
Har sitt kontor i Logomo i Åbo. Flyttade nyligen från Logomos Byrå-avdelning till Konttori-sidan.
Har cirka 25 anställda, en ökning med nästan 20 på ett år.
Vill i framtiden också erbjuda tjänster inom kirurgi, både för privatpersoner och den offentliga vården.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng