”Ingen katapultstol vara kommundirektör”

Svenskfinlands stads- och kommundirektörer var samlade till konferens i Pargas stadshus.
Svenskfinlands stads- och kommundirektörer var samlade till konferens i Pargas stadshus.

Transparensen i dagens samhälle utsätter också kommunernas ledare för ett större tryck, framkom under stads- och kommundirektörskonferensen i Pargas.
Det instämmer ÅA-forskaren Siv Sandberg i.

– Kommundirektörerna får inte jobba i fred såsom förr. Den allmänna trenden är ändå att de trivs med sina jobb och mår bra. Men börjar det gå dåligt kan det gå riktigt dåligt, det finns det flera exempel på.
– Jämför man med läget i Danmark och Norge är det trots allt rätt stabilt hos oss, i de länderna betraktas kommundirektörsjobbet snarast som en katapultstol, säger Sandberg.

Att förtroendekriser blossar upp i finländska kommuner är ändå inte direkt ovanligt.
– Det finns tecken om att det i hög grad handlar om en instabilitet i det politiska ledarskapet. Kommundirektören blir en ventil för ett missnöje som har sin grogrund i interna motsättningar, det såg vi exempel på i Vörå.
Politiska motsättningar behöver ju inte alltid betyda att olika partier står på varsin sida, splittringen kan finnas inom ett och samma parti, det finns det exempel på också i Åboland.

Under jobbet med en artikel till en nordisk bok om kommunalpolitiskt ledarskap läste Sandberg en del kommundirektörers biografier, sådana som varit med om avsked eller kriser.
– Det är rätt plågsam läsning.
De gemensamma drag hon hittat i den litteraturen är framförallt två: När de förväntningar som i början ställs på en kommundirektör börjar förverkligas är inte alla nödvändigtvis nöjda, kanske kommundirektören lever för bra upp till sin roll? Och när eller om kommunen präglas av politisk instabilitet riskerar kommundirektören bli ventilen för missnöjet.
– Stadsstyrelsen är kommundirektörens chef. Om dess arbete präglas av interna motsättningar är situationen svår att hantera.

De sociala medierna har bidragit till större öppenhet och omedelbarhet i kommunikationen kring och om kommunala beslutsprocesser. Hur beslutsfattarna själva upplever det vill Sandberg inte uttala sig om – ännu, för hon jobbar just nu med att sammanställa material som berör bland annat det här ämnet.
– Vår beslutsfattarundersökning ska vara klar i december. Enkäten som går till över 3 000 beslutsfattare i  40 kommuner genomförs nu i september och oktober.

Däremot har Keva (tidigare namn: Kommunernas pensionsförsäkring) och föreningen Kuntajohtajat gjort en undersökning om temat. Resultaten publicerades i augusti.
De visar att endast 25 procent av kommundirektörerna använder sociala medier, men trenden pekar mot en ökning, då yngre direktörer och större städer regelbundet utnyttjar sociala medier. 45 procent av kommunerna använder sociala medier.
Materialet insamlades under våren 2015.

Källa utöver intervjun: Kevas rapport Kuntajohtajien työhyvinvointi 2015.

Läs också Siv Sandbergs kommentar om läget i kommundirektörsvalet på Kimitoön.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng