Hur ska Åbo se ut 2029?

Hur tycker du att staden borde utvecklas? Det undrar Åbo stad i sin enkät. ÅU-foto
Hur tycker du att staden borde utvecklas? Det undrar Åbo stad i sin enkät. ÅU-foto
Hur tycker du att staden borde utvecklas?

Vilka rekreationsområden är viktiga för dig?

På vilka platser tycker du att man kunde bygga fler bostäder?

Behöver du fler tjänster i din närmiljö?

Du som är Åbobo har den bästa informationen om hur din närmiljö fungerar och hurdan din vardag i staden är. Därför ber Åbo stad invånarna om hjälp inför den nya generalplanen som görs upp för staden.

Med hjälp av en generalplan styr man de allmänna dragen i utvecklingen och placeringen av stadsmiljön och trafiksystemen. Målet är en fungerande, ekonomisk och enhetlig samhällsstruktur. Planen ska vara klar 2029.

Våren 2014 genomfördes enkäten ”Bygg ut Åbo” som användes för att få en uppfattning om invånarnas synpunkter om bland annat populära bostadsområden och var nybyggandet ska ske. Den enkäten är utkastet till generalplanen.

Genom enkäten Framtidens Åbo 2029 samlas mer konkret information in om invånarnas synpunkter på stadens utveckling. De svar som kommer in används när utkastet till generalplanen görs upp.

De flesta av frågorna i enkäten är kartbaserade, svaren ska alltså ritas på kartan. Kartsvaren kan kompletteras med ord. Man behöver inte svara på alla frågor.

Man kan svara på enkäten till och med den 15 mars 2016.

Enkäten finns här

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng