Trångt i S:t Karins svenska skola

S:t Karins svenska skola. Delar byggnad med Hovirinta skola. Foto: Pia Heikkilä
S:t Karins svenska skola. Delar byggnad med Hovirinta skola. Foto: Pia Heikkilä

Svenska skolan i S:t Karins växer i rasande takt.

Men det är inte oväntat – elevprognoserna har visat på att antalet elever ska öka stadigt.

Trots det finns det ingen klar lösning på hur skolan ska få mer plats.

Minst ett klassrum till behövs redan i höst, senare kan behovet bli ännu större.

I dag går 144 elever i skolan, i höst 172.

Skolan delar byggnad med finska Hovirinta skola i S:t Karins centrum. Också Hovirintaskolan är i behov av mera plats.

– Vi har i god tid meddelat skolförvaltningen om behoven. Men inte fått något svar, säger Maria Engblom, rektor för S:t Karins svenska skola.

Mika Rantanen, ledande rektor för skolorna i S:t Karins, har heller inget svar att ge till ÅU.

Han hänvisar till ett beslut som ska fattas av fullmäktige i mars. Då beslutar politikerna om hur stort ombygget/nybygget av Valkeavuori skola blir.

Det beslutet kan vara avgörande för om elever till exempel från Hovirinta skola kan flyttas till Valkeavuori.

– Tidigast efter fullmäktigebeslutet kan vi börja skissa på lösningar för S:t Karins svenska skola, säger Rantanen.

Maria Engblom har heller inga enkla lösningsförslag. Det hon vet är att skolan hösten 2020 kommer att ha över 200 elever, enligt prognoserna.

Då och då har diskussioner förts om att grunda ett eget svenskt högstadium, det vill säga klasserna 7–9, i S:t Karins.

En sammanhållen grundskola med årskurserna 1–9 på svenska i S:t Karins skulle inom några år ha över 300 elever.

– Men så länge skoladministrationen i Åbo säger att man varmt välkomnar S:t Karins högstadieelever till S:t Olofsskolan kommer nog inget att ske på den fronten, säger Maria Engblom.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng