En skymf mot skärgården!

Ledaren

Försöksdjur. Nu blir ytterskärgårdsborna försökskaniner i ett försök som med största sannolikhet verkställs. Det är att diskriminera 500 mänskor som håller kulturarvet i skärgården levande. Nu har regeringen inte en aning om vad den håller på med. ÅU-foto
Försöksdjur. Nu blir ytterskärgårdsborna försökskaniner i ett försök som med största sannolikhet verkställs. Det är att diskriminera 500 mänskor som håller kulturarvet i skärgården levande. Nu har regeringen inte en aning om vad den håller på med. ÅU-foto

”Förslaget till förordning baserar sig på regeringens spetsprojekt som gäller en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet, där målet är att skapa en gynnsam omvärld för digitala tjänster och för nya affärsmodeller. Avgiftsfri trafikservice i skärgården som staten upphandlar hindrar andra producenter av transportservice att vinna inträde på marknaden och försämrar möjligheterna att utveckla trafikservice på marknadsvillkor i området. I förslaget till förordning föreslås att i fortsättningen kan en sådan skälig avgift som avses i skärgårdslagen tas ut för trafik- och transportservice som staten upphandlar.”

Detta är kärnan i den promemoria Kommunikationsministeriet kommit med och som nu upprör hela skärgården.
Regeringen vill återinföra avgifter på förbindelsebåtarna också för de fastboende utskärsborna.
Det här är inte bara fel, det är en direkt skymf mot den skärgård som annars hör till de absolut mest utsatta områdena i hela nationen just nu.

Regeringen kommer till detta då den låter bli att tänka:
Man vill göra ett försök med avgifter för att i digitaliseringens namn se hur de drygt 500 mänskor försöket gäller skulle komma att reagera på det.
Man gör helt enkelt ett laboratorieförsök på livs levande ytterskärgårdsbor för att liksom kolla hur de tänker lösa problemet att det kommer att bli enormt dyrt att använda de kommunikationer de är fullkomligt beroende av.
Man vill alltså kolla om detta skulle skapa en ”gynnsam omvärld för digitala tjänster och för nya affärsmodeller”.

Du milde, ett sådant fullkomligt komplett vansinne!
Den skärgårdsbo, som mot förmodan överelever det här försöket, kommer att skapa gynnsamma omvärldar för digitala tjänster och nya affärsmodeller på fastlandet.

Avgiftsbelagda förbindelsebåtar är regeringens sätt att säga att det blir för dyrt att serva folk som bor på obekväma ställen i landet.
Detta är helt i led med att försämra postservicen på dessa områden.
Vi lever i ett samhälle där vi helt tappat bort orsaken till att vi betalar skatt. Tidigare gjorde vi det för att vi behöver samhällelig service som aldrig kan vara företagsekonomiskt lönsam. Skärgårdsförbindelserna och postgången hör till dessa.
Men hit hör också till exempel de flesta kilometrarna landsväg, försvarsmakten och Yle.
Visst, de är viktiga. Men företagsekonomiskt lönsamma blir de aldrig. Därför upprätthåller vi dem med skatter och inte med överstora användaravgifter.

Att regeringen vill testa vägavgifter har vi förstått länge.
Man kommer med alla tänkbara innovativa modeller för att skrapa ihop till den allmänna statskassa som redan har krävt att regeringen tvingats överge sina mål om att bromsa den statliga skuldsättningen – som alltså fortsätter öka.

Man skulle kanske kunna argumentera för en broavgift mellan Nagu och Pargas om detta vore ett sätt att få till stånd förbindelsen.
Men det man gör nu är att man idkar direkt utpressning mot cirka 500 ytterskärgårdsbor.
Och veterligen har ministeriets text behandlats i Skärgårdsdelegationen. Om detta är sant, är det som nu händer rena stå-upp-tragedin.

Bästa regering. Försök åtminstone tänka efter. Dessa goda medborgare som håller vår ytterskärgård bebodd förstår mycket väl att då man bor där man valt att bo är det inte alltid lika bekvämt som mitt i Helsingfors.
Men de avgifter ni i regeringen nu vill påföra denna ytterst lilla befolkningsgrupp är principiellt helt fel och direkt diskriminerande, eftersom ytterskärgårdsborna inte har alternativ.
Dessutom är storleken på avgifterna så överdrivna att det får oss att tro att Kommunikationsministeriet skrivit ihop sitt förslag på ministeriets lillajulsfest.

Man tänker sig att avgifterna skulle bringa in fyra miljoner euro – då räknar man också in semesterbefolkningens betalda avgifter. Det vore en inbesparing på nästan 25 procent.

Men gratulerar, regeringen!
Ni har alltså inte kommit på den briljanta idén att göra försök med trängselskatter i våra största städer för att med de pengarna kunna upprätthålla förbindelsebåtstrafiken gratis för skärgårdsborna, postgången i skärgården och på glesbygden och dessutom få pengar över att kanske reparera ytterligare några broar och landsvägar som totalförfaller.

Ett spår i regeringens sparprogram har varit att ta av de som har minst.
Nu gör man det igen: Man tar av dem som har det svårast att leva, men som upprätthåller ett kulturarv vars värde regeringen är fullkomligt oinsatt i.
Vi håller faktiskt på att landa i en verklighet där den enda icke-skyddade varelsen i ytterskärgården är den mänska som bor där året om.

Ingen ytterskärgårdsbo ska behöva betala för sig på sin förbindelsebåt.
Var är nu alla landskapets politiker som var De Stora Skärgårdsvännerna före valet – med början i vår landskapsstyrelse ända fram till finansminister Petteri Orpo och kommunikationsminister Anne Berner.

Godkänns detta försök, som vi tror att kommer att bli den permanenta situationen — för det är så det brukar gå – ska våra ansvariga politiker i det här hörnet av landet skämma ögonen ur sig.

De ger sig på 500 mänskor som bor i ytterskärgården i Finska viken! Detta är diskriminering på allra högsta nivå.

2 kommentarer till En skymf mot skärgården!

  1. De planerare avgifterna beräknas alltså spara in 25% av transportkostnaderna – förutsatt att trafikmängden förblir oförändrad. Konsekvenserna av detta för skärgårdsborna är betydande och kommer att medföra negativa följder för näringslive, dvs. minskade skattemedel för staten. Samtidigt pumpar Sipiläs regering varje månad in 10miljoner euro i en ett groteskt hål i norra Finland. Detta motiveras med förhoppningen att gruvdriften ska någon gång eventuellt bli självbärande. Hittills har man kastat 700 miljoner euro av skattebetalarnas medel i centerns Ginnungagap. Att denna regering nu har funnit ett sätt att spara in hela 4 miljoner årligen genom avgiftsbelagda förbindelsebåtar är nog värt ett stående eloge av skärgårdens invånare och Talvivaaras aktieinnehavare.

  2. När man känner politiker på regeringsnivå så får man veta att det här är ytterligare ett steg i att ”spara” skattemedel så man kan bekosta invandringen.
    Precis sänkta pensioner mm.
    Tråkig utveckling.

Kommentarerna är stängda.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng