ÅUCS fortsätter utveckla personalens språkkunskaper

Leena Setälä. Valdes enhälligt till ny direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Pressbild
Leena Setälä. Pressbild

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har beslutat att man ska fortsätta med att förbättra personalens språkkunskaper vid distriktets sjukhus.

För tillfället får 700 anställda i sjukvårdsdistriktet språktillägg för att de kan ge vård på båda språken. Antalet motsvarar nästan 10 procent av sjukvårdsdistriktets personal.

Leena Setälä, direktör i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, säger att det behövs fler kontaktpersoner som samordnar vården på svenska vid avdelningarna.

För tillfället finns 150 kontaktpersoner i vårddistriktet som ser till att det finns språkkunnig personal på avdelningarna oberoende av arbetsturer.

-Vi strävar till att det ska finnas minst en språkkunnig vårdare i varje skift på en avdelning, säger Setälä.

Det behövs också fler språkkurser.

-Personalen önskar fler språkkurser,  men det är brist på kurser för tillfället, säger Setälä, som själv talar bra svenska.

Hon lärde sig svenska när hon tidigare under sin yrkeskarriär jobbade på Vasa centralsjukhus och Bottenhavets kretssjukhus.

-Jag har också sjungit i Psallitekören i Korsholm, säger Setälä, som är hemma från Letala.

Hon säger att det finns en iver hos sjukvårdsdistriktets anställda att lära sig svenska. Intresset för studier i svenska har vuxit de senaste åren.

-För att tillmötesgå deras krav försöker vi erbjuda fler språkkurser, säger hon.

Vårddistriktet försöker också erbjuda personalen möjligheter till att ta arbetsturer vid  Åbolands sjukhus.

Sjukvårdsdistriktet får årligen några klagomål från patienter som klagat över personalens bristande språkkunskaper. Man har också fått klagomål över att skyltningen inte alltid är på båda inhemska språken. Men överlag är patienterna nöjda med den svenska servicen.

-Enligt den respons vi fått från patienterna upplever 97 procent att de fått vård på sitt modersmål. Responsen är mera positiv från patienter som vårdats på Åbolands sjukhus än från de som vårdats vid andra enheter i distriktet, vilket är naturligt, säger Setälä.

I fortsättningen strävar sjukvårdsdistriktet också till att förbättra den svenska informationen utåt.

 

 

 

 

1 kommentar till ÅUCS fortsätter utveckla personalens språkkunskaper

  1. Härligt ÅUCS , önskar er lycka till i ert arbete med svenska språkutbildningen. Min man vårdades hos er på Neurokirurgen för 5,5 månad sedan och vi blev bemötta på svenska varje dag i en veckas tid både av sjukskötare och kirurger. Vi är båda övertygade om att tillfrisknandet påskyndades av att få all information på svenska. Tack 1000 tack.

Kommentarerna är stängda.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng