Insändare: Den svenska intressebevakningen kan handla om 187 röster

Insändare

Gruppen Fri samverkan på Kimitoön beskyller SFP för smutskastning i en insändare i ÅU (17/3).
Kretsstyrelsen för SFP i Egentliga Finland ser allvarligt på gruppens försök att få väljarna att tro att kommunalvalet inte har ett samband med kommunernas representation i viktiga regionala organ.

I Egentliga Finland ansvarar landskapsförbundet fortfarande även efter detta kommunalval för tillsättandet av de regionala samarbetsorganen.

Platserna i till exempel landskapsförbundets styrelse, sjukvårdsdistriktets styrelse och regionala räddningsnämnden fördelas enligt resultatet i kommunalvalet.

Partiernas röster i de 27 kommunerna i Egentliga Finland räknas ihop och platserna fördelas enligt det sammanräknade resultatet.
SFP bestämmer inte över hur platserna fördelas, det gör väljarna i kommunalvalet och vi hoppas att valresultatet ger oss minst de knappt 200 tilläggsröster vi behöver för att få tillbaka den i senaste val förlorade platsen i sjukvårdsdistriktets styrelse.

Den platsen är alltid viktig för att kunna sköta den finlandssvenska intressebevakningen och särskilt viktig nu, inför den planerade vårdreformen.

Att sitta med vid borden där planering och genomförande sker är avgörande för att kunna påverka möjligheterna för invånarna att också i framtiden få vård och omsorg på sitt modersmål, i sin hembygd. I senaste val blev SFP 187 röster från en plats i sjukvårdsdistriktets styrelse. Så har också sjukvårdsdistriktet beslutat lägga ner psykvården vid Åbolands sjukhus. För att förhindra liknande behövs SFP.

I Sjukvårdsdistriktets styrelse behövs minst ett femsiffrigt tal för att få en plats. Efter förra valet räckte inte ens SFP:s sammanlagt 10303 röster till ett mandat och för lokala grupper som till exempel Fri Samverkan på Kimitoön med färre än 6000 röstberättigade är en plats omöjlig.

Detta är vare sig smutskastning eller ett politiskt ställningstagande utan blott och enbart ett konstaterande baserat på gällande regelverk och valmatematik.

Marko Winter
Ordförande
Regina Koskinen
Vice ordförande
Åsa Gustafsson
Vice ordförande
Ghita Edmark
Leif Byman
Staffan Sundström
Elina Leino
Nina Lindholm
Theo Sjöblom

SFP i Egentliga Finlands kretsstyrelse

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng