Insändare: Fiska röster i S:t Karins

Jag är en gulnäbb inom politiken och har inga problem att erkänna att det finns mycket jag inte vet, kan eller förstår inom politiken.    Men nu blev jag irriterad! Kommunalvalskandidater i S:t Karins fiskar svenskspråkigas röster med att lova ett svenskspråkigt högstadium. Fint! Tack för det löftet.

Enligt S:t Olofsskolans rektor Christer Karlsson har det räknats ut att för att ett högstadium skulle vara lönsamt att grunda borde det ha 240 elever. Då finns det tillräckligt med underlag så lärarna får fulla timmar och eleverna tillräckligt med tillvalsämnen att välja mellan. Hösten 2024 är det beräknat att det finns 120 svenskspårkiga högstadieelever, det vill säga hälften av vad som skulle vara lönsamt.

S:t Karins svenska skolas rektor Maria Engblom har försökt få sin röst hörd, men är det någon som lyssnar? Hösten 2018 kommer inte alla Hovirinnan koulu:s och Svenska skolans klasser att rymmas i Hovirintabyggnaden. Hösten 2019 blir det ännu värre då Hovirinnan koulu ska bli en skola med klasserna 1–9, då ryms kanske inga svenskspråkiga klasser där längre.

Ses inte detta som ett problem som borde göras något åt?

Tydligen inte. För vi vill ha ett högstadium!

Jånna Koivunen

Kandidat för SFP

2 kommentarer till Insändare: Fiska röster i S:t Karins

  1. Jånna Koivunen,jag tror mig vara lika oerfaren i valarbetet som du och ställer upp i grannkommunen Pargas. Frågor gällande svenskspråkig fostran och undervisning är dock ganska långt gemensamma i vår region och framförallt kämpas det för det mesta med samma problem. Nu talas det i kommunerna om skolornas och småbarnspedagogikens utrymmesbrist. Diskussionen kring behovet av en högstadieskola har varat länge. Samtidigt vet man om en allt mer aktuellt utrymmesbehov i Stockholm. Karins lågstadieskola, där även förskolan har sin verksamhet. Det är befogat att lyfta fram hela bildningens behov och köra helhetslösningar där samtliga behov kan ordnas på bästa möjliga sättet. En gemensam skola för svenskspråkiga barn vore både pedagogiskt och ekonomiskt lönsamt. En enhetlig skolstig som i bästa fall bygger på gemensamma målsättningar och en bekant och därmed trygg miljö och långvariga relationer för barnen är enligt dagens forskning det som stöder barnens uppväxt och lärande. Lärarresurserna kan användas ändamålsenligt och inlärningsmiljön kan göras flexibel och bemötande för att tillgodose de olika behoven som eleverna har. Svenskspråkig bildning för både små och stora är viktigt och det behövs många starka röster att få ändringar till stånd. Som SDPs kandidat kämpar jag och mina partikamrater helhjärtat för Svenskspråkig fostran och undervisning i hela Åboland. Gemensamt arbete bär.

    Hanna Karlsson
    Skärgårdens socialdemokrater

  2. Korrigering till min kommentar: utrymmesbrist enhets i Stockholm hade inget med saken att göra, det var ett skrivfel, som ni allihopa förstås nog förstår.

    Hanna Karlsson
    Skärgårdens socialdemokrater

Kommentarerna är stängda.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng