Insändare: Människan i social-och hälsovårdsreformen

Grunden för människans välbefinnande är vardagens trygghet.

Förslaget till ny social- och hälsovård fokuserar så gott som enbart på strukturerna och negligerar den enskilda människans perspektiv. Också socialvården är bortglömd. Den är mera komplex än hälsovården och baserar sig ofta på myndighetsbeslut.

De kommande strukturerna beaktar inte detta.

Socialservicen, äldre omsorgen inräknad, bör definitivt bli kvar i kommunens regi. Den lokala kännedomen, samarbetet med tredje sektorn och det frivilliga arbetet är grundpelare i socialservicen och kan inte styras från en hierarkisk organisation långt från den enskilda servicetagarens vardag.

Två områden är viktiga: äldreomsorg och förebyggande av mental ohälsa. Servicen för äldre måste basera sig på respekt för de äldre och utgå från deras önskemål och behov. Vi bör utveckla nya, mera individuella boendeformer som de äldre vill ha dem.

Den ensamhet som förekommer bland äldre måste uppmärksammas bättre. Vi måste satsa mera resurser på att upprätthålla den äldres fysiska hälsa och på en aktiv rehabilitering vid sjukdom.

Vi får inte pruta på kraven på kvalitet och mänsklighet! Allt får inte räknas i pengar.

I social- och hälsovårdsdiskussionerna lyfts vården av psykisk ohälsa sällan fram.

Mentalsjukdomarna orsakar mycket frånvaro från arbete, tidiga pensioneringar och därmed stora samhällskostnader.

Kommunen har i framtiden ansvar för det förebyggande arbetet.

Den mentala hälsan främjas av helt andra sektorer än social- och hälsovård, såsom utbildning, sysselsättning, fritid, idrott och kultur.

Förebyggande arbete främjar människans psykiska hälsa och ger på långsikt ekonomiska besparingar.

Social- och hälsovården behöver nya strukturer. Jag ställer mig dock skeptisk till det framlagda förslaget i dess nuvarande form.

Det kommer inte att spara de beräknade tre miljarderna euro bland annat på grund av valfriheten – så som den nu är presenterad.

Valfrihet i sig är bra, men garanterar inte jämställdhet för minoriteter och i glesbygd.

Reformen garanterar inte heller att människan ses och behandlas som en helhet.

Snarast tvärtom.

Märta Marjamäki
Nådendal
Kommunalvalskandidat för SFP

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng