Insändare: SDP bör ta Norden och svenskan på allvar

En tvåspråkig nordisk skola i Åbo är möjlig endast i enat Norden.

Socialdemokraterna i Åbo föreslår i sitt kommunalvalsprogram att en tvåspråkig och skandinavisk skola ska grundas i Åbo.

Lyckligtvis verkar de flesta debattörer vara överens om att det åtminstone inte är Katedralskolan som ska omvandlas till denna skola.

Det svenska språket i Finland har under de senaste åren drabbats av ett flertal domänförluster. Att i rådande språkklimat öppna för möjligheten att grunda tvåspråkiga skolor är att riskera det svenska språkets fortlevnad. En framtid där det nordiska på många olika plan spelar en allt viktigare roll för Finland är den enda möjliga politiska och kulturella kontexten för tvåspråkiga nordiska skolor.

I ett förenat Norden skulle det svenska språket i Finland ha en helt annan ställning och allmänt ses som en resurs som inte bara bör nödtorftigt bevaras utan förstärkas och utvecklas. Frågan om en nordisk tvåspråkig skola måste knytas till frågan om nordisk integration. Att prata om en nordisk tvåspråkig skola utan en konkret plan för hur Finland ska utveckla den nordiska integrationen är pseudonordistisk populism.

Flera partier säger sig vara för både nordiskt samarbete och det svenska språket, men som vanligt är det SFP som är bäst på att följa upp retoriken med handling. Exempelvis diskuteras som bäst ett nordiskt medborgarskap tack vare att SFP drivit frågan och på den SFP-ledda mittengruppens initiativ kommer Nordiska rådet snart att öppna ett Brysselkontor som bidrar till att skapa bättre förutsättningar för att politisera det nordiska samarbetet i EU.

Den dagen som SDP som parti aktivt driver idéer som det nordiska medborgarskapet, och gärna även den nordiska förbundsstaten, då kunde man kanske återkomma till SDP:s förslag om en tvåspråkig nordisk skola i Åbo.

Finlands Svenska Socialdemokraters ordförande Viktor Kock har redan tillsammans med undertecknad uppmärksammat den nordiska förbundsstatens potential (HBL 28.1.2017). Man kan ju hoppas att också de övriga socialdemokraterna så småningom skippar populismen och börjar ta Norden på allvar.

Christian Sourander
Kommunalvalskandidat för SFP
Lärare
Verksamhetsledare för tankesmedjan Yggdrasil.fi

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng