Insändare: Tunnel vid besvärligt övergångsställe

Jag vill och önskar att Åbo stad bygger en tunnel med viadukt för fotgängare och cyklister mellan Domkyrkotorget och Pinellan.

Tunneln skulle ersätta det nuvarande övergångsstället. Samtidigt skulle tunneln för fotgängare och cyklister göra fordonstrafiken smidigare. För närvarande nonchalerar fotgängare, cyklister och bilister trafikljusen.

Från Pinellan upp till övergångsstället går en brant backe, ”Pinellabacken”. Eftersom markhöjden från det lägsta stället till det högsta stället på backen är 3–5 meter är det enkelt att gräva rakt igenom Pinellabacken. Körbana med en svag lutning upp mot Domkyrkotorget och från Domkyrkotorget skulle tunneln börja med en svag nedförsbacke, som fortsätter med den svaga sluttningen ner mot Pinellan.

Viadukt upp mot Dombron är ändå ett faktum, för man kan inte stänga av genomfartstrafiken för fotgängare och cyklister ovanpå tunneln.

På vintern och efter regn är Pinellabacken livsfarlig på grund av faktorerna halt och brant. Flera fallolyckor inträffar i Pinellabacken, främst på vintern, men också för att backen är brant för att man inte observerar sluttningens grad.

Avståndet mellan tunnelmynningarna är cirka 30 meter.

Mest besvärligt blir den svaga nedförsbacken från Domkyrkotorget, då den måste börja i höjd med kiosken. Besvärligt blir också att tunnelfasaden skymmer utsikten från Pinellan. Lösningen på tunnelfasaden är att man gör urholkningar i fasaden, så att man ser igenom den. Ovanpå tunnellocket borde det finnas planteringar och staket.

Givetvis måste Museiverket ha sitt ord med när det börjar grävas på detta ställe.

Magnus Taxell

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng