Insändare: Svar till Gunilla Awellan

Almahemmets och Hannahemmets vara eller inte vara undrar Gunilla Awellan i ÅU (18.3.2017).

Frågan är komplex och det finns inte några enkla svar.

Så vad gör vi? Någon rivning av byggnaden som Awellan spekulerar om är inte ett alternativ.

Ett partiöverskridande beslut vore bra för att lösa ett gemensamt problem. Hur ser de andra partierna på frågan? Kan vi hitta en bra lösning tillsammans?

Om vårdreformen genomförs så tar landskapet över personal och vårdlokaler under de tre första åren. Därefter väljer landskapet att köpa tjänster från olika serviceproducenter inom landskapets verksamhetsområde. Blir det från ett renoverat landskapsdrivet Almahem, Hannahem, Syster Mia, Pattes servicehem, Attendo, Esperi eller någon annan som får sälja tjänster? Det vet vi inte.

Om landskapet inte väljer att använda det renoverade Almahemmet eller Hannahemmet, vad gör vi då?

Renoverar vi så måste vi veta vad vi annars möjligen kunde använda lokalerna till. Vet vi inte det så är det svårare att motivera kostnaderna.

Och vad gör vi om reformen inte blir av överhuvudtaget? Fortsätter vi att driva vård- och omsorgsverksamhet som förut i nuvarande och kanske renoverade lokaler? Kommer servicesedlarna att påverka utbud och efterfrågan och kommer alla producenter att klara sig när klienterna får välja?

För att ytterligare fördjupa frågan så bör vi också följa med vad som händer i vår omvärld. Samhället går mot en vård och en äldrevård där den enskilda individens behov tydligare lyfts fram. Verksamheten ska inte styras av strikta regler utan bli mer flexibel och individanpassad.

Vårdbehovet ökar med en åldrande befolkning och vi kommer, oavsett reformer, att behöva vända på varje slant för att klara av att sköta framtidens välfärdstjänster.

Vård på rätt nivå är ett redskap för att använda slantarna effektivt.

Som exempel, ett vårddygn på Kimitoöns hvc-sjukhus kostar 200 euro/dygn och en plats på effektiverat serviceboende 120 euro/dygn eller i hemvården 32 euro/besök x 3 = 96 euro/dag. För att inte i onödan nyttja de dyrare hvc-platserna måste utbudet inom andra serviceformer ha viss överkapacitet så att överföringar kan ske smidigt utan väntetider.

Det är min uppfattning att en mångfald av olika serviceproducenter behövs. Konkurrens bidrar till verksamhetsutveckling även inom kommunen och ger både klienter och personal större inflytande.

Ghita Edmark
Kommunalvalskandidat för SFP

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng