Vårddistriktets utgifter minskade trots att antalet patienter ökade

ÅU-foto

Sjukvårdsdistriktets bokslut för 2016 visar att utgifterna minskade med 0,8 procent jämfört med året innan trots att antalet patienter ökade med 2,3 procent.

Tack vare en stram budgethållning nådde sjukvårdsdistriktet ett resultat på 13,3 miljoner euro, vilket är bättre är väntat.

-Våra tidigare underskott är nu täckta. Det underlättar kostnadstrycket som finns på 2018, säger ekonomidirektör Arja Pesonen.

Sjukvårdsdistriketets utgifter var i fjol 676 miljoner euro medan inkomsterna steg till 733 miljoner.

– Den positiva utvecklingen i ekonomin beror framförallt på de strukturella förändringar som  i snabb takt genomförts inom vården de senaste åren. Förändringarna var nödvändiga, resultatet visar att vi är på rätt väg, säger Pesonen.

Sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä säger att man i förändringarna fokuserat på att placera patienten i centrum av vårdarbetet.

-Vårdsystemet som infördes 2013 i samband med att T-sjukhusets tillbyggnad togs i bruk tillämpas nu inom hela vårddistriktet. En av våra centrala uppgifter är att se till att patienten får vård och det har vi lyckats bra med. Personalens flexibilitet har ökat, säger Setälä, som riktar ett stort tack till personalens medverkan i förändringsarbetet-

Nedskärningarna i semesterersättningarna inom ramen för konkurrenskraftsavtalet förbättrade sjukvårdsdistriktets ekonomi med 3,5 miljoner euro.

Ekonomin förbättrades också tack vare att vårddistriktet med Högsta domstolens beslut fick tillbaka 3,3 miljoner euro i ränte- och rättegångskostnader inklusive dröjsmålsränta.

Däremot ökade utgifterna för lager- och logistikfunktionerna som sjukvårdsdistriktet övertog av Åbo stad.

Sjukvårdsdistriktets styrelse godkände bokslutet på sitt möte på tisdagen.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng