Insändare: Till beslutsfattarna

Vi undertecknade, som arbetar som chefer för Kyrkans familjerådgivningscentraler, vädjar med vårt öppna brev till beslutsfattarna att tvångsavvisningen av dem som nekats asyl skulle upphöra.

Till och med de som har kommit till Finland och fått ett positivt beslut på sin asylansökan har svårt att få till stånd en familjeåterförening.

Detta faktum väcker frågan huruvida Finlands sätt att handskas med flyktingfrågan håller för en moralisk granskning.

Det är helt oacceptabelt och strider mot andan i mänskorättskonventionen att människor som flytt från sitt hemland och sökt asyl på annat håll mot sin vilja skicka tillbaka. Särskilt upprörande är att detta förfaringssätt har tillämpats på minderåriga barn. Förutom de trauman som resan gett, bär dessa barn även på de traumatiska erfarenheter för vars skull de lämnat sitt hemland.

Vi förstår att en positiv lösning av flyktingsituationen innebär utgifter för samhället. Dessa frågor bör dock kunna lösas på ett annat sätt än genom att med tvång skicka människor tillbaka till de omständigheter för vars skull de från början har sökt asyl. Det fanns en tid när människor av olika orsaker var tvungna att söka sig bort från Finland. Nu är det vår tur att vara med och skapa trygghet för de människor som kommer till oss och ber om det.

Sari Sundvall-Piha
Chef för Familjerådgivningscentralen
Åbo

Martti Ajo
Chef för Familjerådgivningscentralen
Helsingfors

Jan-Erik Nyberg
Chef för familjerådgivningscentralen
Jakobstad

Anja Nwose
Chef för familjerådgivningscentralen
Forssa

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng