Insändare: Vi flyttar fram den ekologiska skuldens dag

En utmaning från Omställningsrörelsen i Finland.

Den ekologiska skuldens dag (Overshoot Day) är den beräknade dag på året då vår konsumtion överskrider jordklotets förmåga att producera förnyelsebara naturresurser och ta hand om de växthusgasutsläpp som användningen av fossila bränslen ger upphov till. Under årets 100 första dagar förbrukar finländarna sin del av jordklotets resurser. Ifjol inföll den ekologiska skuldens dag i Finland 17.4 och den infaller tidigare från år till år. Vi vill att Finland förändras till ett rimligt samhälle och att den ekologiska skuldens dag förpassas till historien.

Vi utmanar alla att komma med och göra en kursändring.

Vi är bekymrade eftersom finländarnas nuvarande konsumtionsvanor gör att mänskligheten skulle behöva 3,4 jordklot – och vi har bara ett.

Ansvaret för åtgärderna ligger framför allt hos rika länder såsom Finland, vars rikedom och välfärd grundar sig på överkonsumtion av naturresurser och överbelastning av naturen.

Största delen av överkonsumtionens skadeverkningar syns inte ens i Finland eftersom den energi och de produkter som vi använder har sitt huvudsakliga ursprung någon annanstans. Dessutom är en del av konsumtionens miljöpåverkan global, såsom klimatförändringen, och det är världens fattiga som lider mest av följderna.

Vi utmanar medborgargrupper, beslutsfattare, samfund och enskilda personer att tillsammans flytta den ekologiska skuldens dag i Finland – närmare sommaren till att börja med och på ett årtionde till årets sista dag. Det här lyckas genom att förnya Finland med hjälp av de tio rimliga krav som skrevs i Koli hösten 2009:

1. En djupgående förändring av livsstilen är nödvändig. Teknologin ensam kan inte rädda oss.

2. Det behövs gemensamma, bindande begränsningar av konsumtionen. Vi måste sluta äta från kommande generationers bord.

3. En minskning av energiförbrukningen är vår enda möjlighet att tillräckligt snabbt reagera på klimatkrisens utmaning. Konsumtionen bör minskas rättvist och kontrollerat.

4. Inhemsk, decentraliserad och förnybar energiproduktion behöver utvecklas istället för kärnenergi och urangruvor.

5. Reklamen bör begränsas. Den skapar konstgjorda behov.

6. Utplånandet av lokal kunskap bör stoppas. Erfarenhetsbaserad visdom behövs i vår värld som befinner sig i ekologisk kris.

7. Förbrukning av naturresurser bör beskattas progressivt.

8. Den militära upprustningen bör upphöra. Den stjäl kraftresurser som mänskligheten behöver för att bekämpa klimatkrisen.

9. På vårt begränsade jordklot måste vi sluta eftersträva ständig tillväxt.

10. Rimlighet till heders. Den frigör oss från konsumtionsberoende.

Vi vill leva ett gott och fullödigt liv under årets alla dagar utan att belasta andra med överkonsumtion. Med dessa rimliga krav skulle den ekologiska skuldens dag flyttas ett långt steg framåt mot ett liv som motsvarar jordklotets kapacitet. För att förverkliga det här behövs väldigt många människor och deras samfund. Olika aktörer deltar utifrån sina egna förutsättningar – huvudsaken är att vi är många och att det gemensamma målet är att flytta fram den ekologiska skuldens dag. Omställningsrörelsens aktionsdag för att flytta den ekologiska skuldens dag är på onsdag 12.4.

CRASH ry  
Emmaus Aurinkotehdas ry
Emmaus Finland ry
Emmaus Helsinki ry
Emmaus-Westervik rf
Emmaus Åland rf
Jakobstad för hållbar utveckling
Katajamäen yhteisö
Kohtuus Etelä-Karjala
Kohtuusklubi, SLL Uuden-
maan piiri
Kymenlaakson kohtuustoiminta
Luonto-liitto ry
Maan ystävät ry
Omställning Pargas – Transition Pargas
Omställning Älvbyarna
Omställning Vasa – Siirtymäliike Vaasa
Omställning Nordöstra Korsholm
Omställning Österbotten
Pohjois-Karjalan Kohtuusliike  
Pääskyt
Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry
Salon TasausKohtuusPaja  
Sinapinsiemen ry
SLL Hirvijokilaakso
Suomen Commons Assembly
Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry
Tampereen Maan ystävät ry
Uusi Tuuli Ry
Vaasan ympäristöseura – Vasa miljöförening ry.     
Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry – Gröna Förbundet för Livets Beskydd r.f
Ympäristö ja kehitys ry
Ålands Natur och Miljö rf

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng