Rar orkidé hotad i Skärgårdshavet

Adam och Eva på Jungfruskär i Houtskär. ÅU-foto

Arkipelagiasällskapet ber allmänheten om hjälp med att kartlägga förekomsten av orkidén Adam och Eva. Tidigare har blomman varit rätt så allmän i Åbolands skärgård, men den senaste naturinventeringen från år 2015 visar den nästan helt har försvunnit från gamla betesmarker och gårdsplaner där den blommade ymnigt ännu för 20 år sedan.

På en holme i norra Houtskär hittade man år 1995 1 015 orkidéer. 20 år senare fanns endast 30 blommor kvar.
Adam och Eva trivs på soliga, gärna kalkhaltiga ängar och hagmarker, men den lider av skugga. Det är ofta enris, rosor och albuskar som småningom kryper närmare och täcker växtplatserna.

Senaste tider har man kunnat se att även vitsvanshjortar och rådjur älskar denna blomma.
Ett av få undantag är Jungfruskär där antalet Adam och Evor har stigit från under 100 individer till över 3 000.

Arkipelagisällskapet ber nu skärgårdsbor och sommargäster att iaktta sin omgivning och spana efter den sällsynta orkidén. Sällskapet tar emot uppgifter om orkidéns växtplatser, gärna också om antalet blommande individer. Sällskapet kan också hjälpa till med rådgivning eller röjning av igenvuxen växtplats. Arkipelagiasällskapet har mångårig erfarenhet av röjning av orkidéns växtplatser på Forststyrelsens mark i Houtskär.

Adam och Eva förekommer i vårt land endast i sydvästra skärgården. Orkidén har två olika färgformer: röda och gulvita. I Åboland växer Adam och Eva nuförtiden endast i Houtskär – där blomman har utnämnts till sockenblomma – samt på en holme i södra Nagu. Tidigare påträffades orkidén också i Iniö, Korpo, Kimito och Hitis skärgård, men där har den försvunnit sedan 1990-talet.

På Åland har växten blommat i större antal, men även där har den minskat kraftigt. På annat håll i Finland har Adam och Eva aldrig vuxit.
Uppgifterna om förekomsten av Adam och Eva ska skickas till arkipelagia@gmail.com

På onsdag klockan 17.30 i Forum Marinum förelläser biologen Leif Lindgren om Adam och Eva och berättar om vilka skyddsåtgärder som har vidtagits för att rädda blomman. FD Marianne Fred vid yrkeshögskolan Novia talar om apollofjärilen och dess levnadsmiljöer.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng