Insändare: Raunis tull

I lördagens ÅU (13.5.2017) skriver Stefan Holmström om Raunistula, som i dessa dagar är en stadsdel i Åbo. Han berättar bland annat att området tidigare låg utanför stadens gränser, och det är också det som är orsaken till att husen står litet här och där. Bönderna i S:t Marie fick bestämma om byggande på sin mark enligt eget gottfinnande, utan att vara tvungna att följa några regler för stadsplanering.

Vårt hus byggdes på 1880-talet av en skomakare, som flyttade in från Pikis, och han fick då lov av bonden på Konsa gård att uppföra en stuga på en bergsknall mot åtta dagsverken i året. Vägar och parkeringsplatser var det inte tal om på den tiden, utan stigarna gick var de gick. Men när området för snart hundra år sedan införlivades med Åbo, ritades vår och flera andra tomter in som så kallade ”piptomter”, med en väg fram till huset som skaftet på en pipa, mellan två hus som låg bredvid varandra.
Men det var inte detta jag skulle tala om, utan namnet Raunistula. Ingen har någon klar förklaring till det. Någon gång för länge sedan läste jag någonstans att det hade kallats Raunistull och efter det har jag funderat på om det kan ha funnit någon slags tull vid ån.

På den gamla, goda tiden måste man ju föra in sina varor till städerna, för att ha rätt att sälja dem, och det har ju funnits tullar vid landsvägarna. I Åbo talar många till exempel fortfarande om Nylands tull. Hur var det då med vattenvägarna?

Nere i hamnen måste fartyg som kom från andra länder tulla in sin last, men hur var det med bönderna som kom kajkande ned längs Aura å? Fanns det någon konstapel som vinkade in dem till stranden för att kolla vad de hade med sig eller fick de fritt lägga sig nedanför Domkyrkan med vad det nu var de hade med sig?

Ovanstående bara som en fråga, löst kastad ut i luften. Men om någon, antingen tack vare akademiska studier eller av andra orsaker vet någonting om tullar vid vattenleder, eller har några tankar om saken, skulle det vara intressant att ta del av en kommentar.

Gustav Wickström

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng