Insändare: Torvalds utmärkt utmanare i presidentvalet

Jarl Ahlbeck (ÅU 16.5.2017) förfasar sig över tanken på att se Nils Torvalds som SFP:s presidentkandidat. Det gör inte jag.

Det har varit en källa till glädje och tillfredsställelse för mig att Ahlbeck själv från att ha varit vänsterradikal i sin ungdom blivit en viktig och kritiskt uppbygglig samhällsdebattör. Detsamma kan jag med gott samvete också säga om Nils Torvalds och hans insiktsfulla engagemang och arbete för att bygga upp ett bättre Europa.

Själv stödde jag Torvalds inval i Europaparlamentet för hans utomordentliga insikter i hur det ryska och amerikanska samhället fungerar och hans vilja och förmåga att tränga in i och ta sig an de stora utmaningarna för vår kontinent. Sitt pund som Europaparlamentariker har han förvaltat på bästa sätt i skarven mellan ett institutionellt instabilt Ryssland och ett USA vars utrikespolitik ser ut att befinna sig i lägervall.

Nya Europabladet, som distribuerades till ÅU:s prenumeranter i mars, bär syn för sägen. Torvalds vågar lyfta upp kravet på institutionella reformer för att stärka EU, den ekonomiska basen och sociala rättvisan inom unionen, vilket är av största vikt då Storbritannien lämnar unionen.

Torvalds har vunnit respekt och inflytande inom Europaparlamentet genom sina insatser för bland annat utredningen av åtgärder mot skatteparadis, Volkswagens utsläppsbedrägeri, främjandet av cirkulärekonomin med effektivare resursanvändning och minskat avfall och uppföljningen av krisen i Grekland där han påtalat utslagningen av de sämst lottade.

Presidentvalet är inte bara en fråga om vem som blir vald. Debatten som föregår valet är lika viktig. Idag är det politiska samtalets kvalitet utsatt för allvarliga angrepp, vilket bland annat Brexit, presidentvalet i USA och utbudet av allsköns ”alternativa fakta” är belägg för. Nu måste alla tillfällen att försvara en fungerande demokrati tas till vara – också i Finland. Torvalds har alla förutsättningar att bli en utmärkt utmanare som kan tvinga de övriga kandidaterna i presidentvalet att ta ställning till viktiga frågor som de helst skulle undvika. Jag vet vad jag talar om. I presidentvalet 2006 lyckades jag själv inte få till stånd en diskussion om hur medborgarnas förtroende för EU kunde stärkas!

Henrik Lax
Helsingfors

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng