INSÄNDARE: Den stinkande bioavfallsritualen

Nyligen publicerades en undersökning av innehållet i människors soppåsar vilken utmynnade i ett allmänt skuldbeläggande för att folk inte har separerat bioavfallet utan skickat hela kökspåsen till förbränning.

Motivet för separatinsamling av bioavfall sägs vara återvinning av näringsämnen som kväve, fosfor och kalium (NPK) samt energi i form av biogas.

Vad energi och utsläpp beträffar ger en enkel teknisk beräkning att energiutbytet och miljövänligheten är absolut störst vid direkt och snabb samförbränning av hushållsavfall med annat brännbart avfall i en modern panna som uppfyller EU:s miljönormer. Däremot kan biogasgenerering från stora mängder ladugårdsspillning samt från kommunalt avloppsvattenslam vara försvarbart.

Finlands åkrar behöver per år cirka 250 000 ton näring (NPK) från konstgödsel, djurspillning samt naturenligt från kvävebindande grödor.

Siffran varierar beroende på vem som räknat, men storleksordningen är denna.

Hushållens bioavfall kunde maximalt ge 5 000 ton NPK per år, endast en femtiondedel (!) av vad som behövs. Hela rumban med separatinsamling, transporter, biogas, kompostering med mera är följaktligen endast en onödig dyr och stinkande grönreligiös ritual som dessutom medför bakteriologiska risker.

Vad som däremot borde åtgärdas är hushållens, affärernas och restaurangernas bortkastande av prima mat som blivit någon enstaka dag för gammal.

Bättre planering av logistik och förpackningsstorlekar borde i dagens datoriserade värld vara möjlig.

Jarl Ahlbeck
Pensionerad lektor i miljövårdsteknik
Åbo

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng