Dags att nominera morsdagsmedaljörer

ÅU-foto

Regionförvaltningsverken begär in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2018 i respektive region.

Morsdagsmedaljen beviljas för meriter som exemplarisk fostrare av barn och ungdomar och främjare av familjeliv och föräldraskap. Medaljen kan också beviljas en person som i vidare utsträckning på ett solidariskt sätt tryggat omsorgen och omtanken om andra, till exempel inom barnskydds-, familje-, ungdoms- och idrottsorganisationer eller andra samhällsorganisationer.

Personer med fostran som yrke kan emellertid inte beviljas en morsdagsmedalj. En biologisk mor, adoptivmor eller fostermor som har fyllt 40 år kan föreslås som medaljkandidat.
Förslag som lämnas in av kandidatens egna barn ska åtföljas av minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annat samfund som känner familjen i fråga väl. Också andra anhöriga, bekanta och grannar kan ta initiativ, men då ska själva förslaget komma från en myndighet, organisation eller annat samfund.

Medaljerna överräcks på en riksomfattande fest som arrangeras av Mannerheims barnskyddsförbund på morsdagen.

Närmare information och anvisningar samt blanketterna som ska användas vid ansökan om morsdagsmedalj finns här: Morsdagsmedaljer

Förslagen lämnas in senast 3.11.2017 till det regionförvaltningsverk inom vars område medaljkandidaten bor i.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng