Nordea valde Finland

Nordeas kontor vid Salutorget i Åbo.

Vid sitt möte den 6 september 2017 beslutade styrelsen för Nordea Bank AB (publ) att inleda en flytt av moderbolagets säte från Sverige till Finland.

All verksamhet på hemmamarknaderna i Norden förblir oförändrad, meddelar banken: Ur ett kundperspektiv blir det inga förändringar-

– Vi räknar med att endast ett begränsat antal medarbetare påverkas av flytten, och Nordea fortsätter att vara en stor skattebetalare på alla sina fyra hemmamarknader, heter det i pressmeddelandet.

Nordea säger sig välja Finland bland annat för att ha moderbolagets säte i ett land som är medlem i EU:s bankunion. Då omfattas Nordea av samma regelverk som jämförbara europeiska banker, med en konsekventare tillämpning och därmed mer jämlika förutsättningar.

– Styrelsens beslut att inleda en flytt av moderbolagets säte till Finland är resultatet av sex månaders noggrann utredning och analys av de konkurrensvillkor och utmaningar som Nordea har att förhålla sig till, säger Björn Wahlroos, styrelseordförande i Nordea Bank AB, i pressmeddelandet. Vi ser flytten som ett viktigt strategiskt steg när det gäller att placera Nordea på jämbördig fot med jämförbara europeiska banker. De jämlika förutsättningar och förutsägbara regelverk som EU:s bankunion kan erbjuda främjar, anser vi, våra kunders, aktieägares och medarbetares intressen,

– Vi tänker hålla fast vid samma nordiska verksamhetsmodell som vi har idag, och håller fast vid vårt engagemang på alla våra nordiska hemmamarknader, säger Casper von Koskull, vd och koncernchef för Nordea Bank AB (publ).

På kapitalsidan skiljer sig regelverken åt i nuläget, men det är för tidigt att säga hur de samlade kapitalkraven för Nordeakoncernen påverkas av flytten av moderbolagets säte.

Nordeaaktien kommer att handlas på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn precis som idag.

Avsikten är att genomföra flytten av moderbolagets säte i form av en omvänd gränsöverskridande fusion, i vilken Nordea Bank AB (publ) införlivas i ett nybildat finskt dotterbolag. Planen är att genomföra fusionen under andra halvåret 2018. Den förutsätter bland annat godkännande av berörda tillsynsmyndigheter och av aktieägarna vid en bolagsstämma.

Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mera

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. På så sätt kan webbplatsen komma ihåg information om ditt besök, som vilket språk du vill använda och andra inställningar. Det underlättar vid nästa besök, och webbplatsen blir mer användbar. Cookies spelar en viktig roll. Utan dem skulle du förmodligen bli frustrerad när du använder webben.

Stäng