Annonsinfo – Ilmoitustiedot

Ilmoitustiedot suomeksi

Annonsera via vårt elektroniska annonsformulär


Mediekort / Mediakortit 2014

ÅU PK mediekort 2014 (PDF)

ÅU Tema och Mega 2014 (PDF)

ÅU PK mediakortti 2014 (PDF)

ÅU Teema ja Suurjakelut 2014 (PDF)

Fiskarposten 2014 (PDF)

ÅU Sjöfart 2014 (PDF)

ÅU:s färgprofiler / ÅU:n väriprofiilit (ICC)

ISOnewspaper26v4 (cmyk)

ISOnewspaper26v4_gr (gråskala)

Annonsinformation


Kontaktuppgifter

Annonser för Åbo Underrättelser kan lämnas in till vårt annonskontor i Åbo, Auragatan 1 B, vån III. Postadressen är PB 211, 20 100 Åbo. Tel (02) 274 9950 och fax (02) 231 1394.
Annonser kan också sändas som e-post: annons@fabsy.fi.
Vår annonsavdelning (se personal) hjälper gärna till att utforma annonser.
Vid behov översätter vi annonserna till svenska kostnadsfritt.

Tidningen utkommer 5 dagar i veckan, tisdag – lördag, dock ej efter helg

Annonser kan också skickas via vårt elektroniska annonsformulär


Reservering av annonsplats

Dagen före införandet före kl 10.

Om publiceringsdatum för helsides, halvsides och färgannonser samt annonser som skall översättas bör överenskommas på förhand.


Annonspriser fr.o.m. 1.1.2014

I priserna ingår inte mervärdesskatt.

Annonser pris mått
Första sidan
• hela sidan 4 000 € 6 x 320 mm
• modul 150 € 77 x 35 mm
I text 2,10 € spmm
• helsida 1/1 3 500 € 6 x 365 mm
• halvsida 1/2 2 000 € 6 x 180 mm
3 x 365 mm
Efter text 2,10 € spmm
• lediga tjänster och platser (rekrytering). Annonser över 100 spmm publiceras även på www.jobben.fi 2,50 € spmm
• kungörelser samt meddelanden av kungörelsetyp 2,50 € spmm
• privatpersoner 27,00 €
(inkl.moms)
1 – 6 rader
4,50 €/extra rad
Dödsannonser 1,70 € spmm
Flytande annonser, publicering inom 5 utgivningsdagar.
• första sidan, helsida 1/1 2 500 € 6 x 320 mm
• i text, helsida 1/1 2 000 € 6 x 365 mm
• i text, halvsida 1/2 1 500 € 6 x 180 mm
3 x 365 mm

Familjenytt

Familjenytt – födelsedagar, födda, döpta, förlovade, vigda, bröllopsjubileer, gratulationer – är gratis för ÅU-prenumeranter. För ickeprenumeranter kostar en liten modul (1×25 mm) 20 euro (inkl. moms). En större modul (1×50 mm eller 2x50mm) med bild kostar 40 euro (inkl. moms) och då får man ÅU gratis i en månad. Sänd materialet till annons@fabsy.fi, bilderna i jpg-format.


Reklambyråer och bytesannonser

15 % rabatt åt reklambyråer. Undantag utgör klassificerade standardannonser under 100 mm varvid provisionen är 3 %. 15 % provision på bytesannonser för tidningar som är medlemmar av Tidningarnas förbund.


Tekniska uppgifter

Tryckyta
Bredd 260 mm
Mittuppslag 540 mm
Spalthöjd 365 mm
Första sidan 320 mm
Spaltbredd
1 sp 40 mm
2 sp 84 mm
3 sp 128 mm
4 sp 172 mm
5 sp 216 mm
6 sp 260 mm
Spaltantal 6 sp

Annonsmaterial

Färdigt material: Levereras som dokument gjorda med nedannämnda program och med beaktande av nedannämnda faktorer, eller som PDF-filer gjorda med Acrobat Distiller, med inställningar för tidningstryck.

Program: Vi använder InDesign CS4, Illustrator CS4 och Photoshop CS4 för vår annonstillverkning.

Bilder och grafik: Resolutionen minst 225 ppi för flertonsbilder och 600 ppi för “line art” i de slutliga tryckta måtten. TIF-, PDF-, EPS- eller JPEG-filer. Bilder och grafik skall infogas i annonsen eller bifogas som skilda filer.

Text: Minsta teckenstorlek 8 punkter. Brödtext och smårubriker alltid enfärgade på enfärgad botten. På färgbotten fet stil.

Färger: Alla färger definieras som processfärger (CMYK). Ladda ner vår färgprofil, ISOnewspaper26v4

Teckensnitt: Teckensnitt konverteras till grafik.

Överföring: DVD, CD, USB-minne. FTP-överföring enligt överenskommelse. E-post till annons@fabsy.fi


Övriga villkor

Övriga publiceringsvillkor framgår av vårt tryckta mediakort.

Print Friendly