Just nu

Ledare

Underhållning till döds

LEDAREN. Talterapeuter i flera finländska städer ser ett nytt fenomen: treåringar behöver talterapi för att de bara kan säga något enstaka ord. Terapeuterna misstänker att de sociala medierna minskar den nödvändiga växelverkan mellan föräldrar och barn.

00:01, 8 oktober, 2015

”Doping” i bilindustrin

LEDAREN. Då Volkswagen blev tagen på bar gärning med sina utsläppsfusk vaknade misstanken på att hela bilindustrin i världen gör vad som helst för att klara utsläppskrav. Det är kanske inte sant, men skadan är redan skedd. Det är bilindustrin som ska övertyga oss, inte tvärtom.

00:01, 7 oktober, 2015

Pahta kliver fram

LEDAREN. Anneli Pahta har stora förväntningar på sig som direktör i Kimitoön. Vårdfrågorna måste lösas både lokalt och i vårdreformen. Samtidigt kasserade Fri samverkan in sin största politiska seger.

00:01, 6 oktober, 2015

För sjuk för att köra

LEDAREN. Om vi har 10000 bilförare som egentligen är för sjuka för att köra bil visar det på ett allvarligt problem som inte enbart läkarna kan belastas för. Huvudansvaret har alltid föraren själv, men då det gäller sjuka förare är också anhöriga delaktiga.

00:07, 3 oktober, 2015

Process eller person

LEDAREN. Man kan tänka process eller person i kommundirektörsvalet på Kimitoön – och båda tänkesätten är rimliga på sitt sätt. Men låt den bästa långsiktiga lösningen gå före allt annat. Också Kimitoön har hårda tider framför sig.

00:01, 2 oktober, 2015

Allt tommare hav

LEDAREN. Världshaven kan vara utfiskade redan under vår livstid om utvecklingen fortsätter så här. Sedan den trettonde augusti i år har mänskligheten, som inkluderar oss alla, levt på lånade resurser. Klimatmötet i Paris har inte råd att misslyckas.

06:41, 1 oktober, 2015

Goda nyheter för tandtroll

LEDAREN. Att slopa skatten på glass och godis är fel väg att gå. Vad får det för konsekvenser för folkhälsan om priset på sockerstinna produkter nu plötsligt sjunker? Ett bättre sätt vore att införa skatt på andra liknande produkter som i dag inte är belagda med skatt.

00:01, 30 september, 2015

Visar vägen?

LEDAREN. Resultatet från söndagens regionala val i Katalonien får segrarna att planera för självständighet. Centralregeringen hänvisar till grundlagen, enligt vilken en region inte kan bryta sig loss. Kataloniens framtida öde har betydelse också för andra.

00:01, 29 september, 2015

Nu testas envisheten

LEDAREN. Fackens motbud är ett så bra samhällsfördrag regeringen kan få. Om Sipilä nu envist fastnar i decimaler kommer regeringen sannolikt att hitta sig väldigt inmålad i ett hörn. Regeringen har blivit arbetsmarknadspart och måste förstå när förhandlingsbudet är bättre än alternativen.

00:01, 26 september, 2015

Morgondagens finländare

LEDAREN. Efter tre månader kan en asylsökande börja arbeta – förutsatt att det finns jobb att få. För många blir väntan under asylprocessen lång och frustrerande. De flesta vill förtjäna sitt uppehälle genom att arbeta. Det är samtidigt ett av de bästa sätten att integreras.

00:01, 25 september, 2015

1 2 3 154