Ledare

 • Våndan är stor ute i kommunerna. Kommunförbundet kritiserar budgeten för att statsandelarna minskar samtidigt som kommunernas utgifter ökar. I längden går det inte ihop.

  Hur går det för kommunen?

  Våndan är stor ute i kommunerna. Kommunförbundet kritiserar budgeten för att statsandelarna minskar samtidigt som kommunernas utgifter ökar. I längden går det inte ihop.

  Fortsätt läsa...

 • Biblioteken i Åbo bemöter sparkraven genom utveckling. Besökarna får göra mer på egen hand, när det passar dem. Det innebär att staden inte behöver lägga ner några bibliotek nästa år.

  Spara och utveckla

  Biblioteken i Åbo bemöter sparkraven genom utveckling. Besökarna får göra mer på egen hand, när det passar dem. Det innebär att staden inte behöver lägga ner några bibliotek nästa år.

  Fortsätt läsa...

 • Åbopolitikerna sköt de svåra besluten om skolan framför sig i måndags. Alla vill värna om närskolans bevarande för de yngsta eleverna. Önskvärt vore också att man värnade om skolskjutsarna för dem som inte har en närskola att gå i.

  Köper tid, köper råd?

  Åbopolitikerna sköt de svåra besluten om skolan framför sig i måndags. Alla vill värna om närskolans bevarande för de yngsta eleverna. Önskvärt vore också att man värnade om skolskjutsarna för dem som inte har en närskola att gå i.

  Fortsätt läsa...

 • Budegetmanglingen handlar om marginella saker eftersom reformerna är de avgörande frågorna. Paradoxalt nog är det bara genom att peta i marginalerna, och inte med reformerna, man profilerar sig politiskt nu.

  Att peta i marginalen

  Budegetmanglingen handlar om marginella saker eftersom reformerna är de avgörande frågorna. Paradoxalt nog är det bara genom att peta i marginalerna, och inte med reformerna, man profilerar sig politiskt nu.

  Fortsätt läsa...

 • Sveriges inviter till militärallians är ett förslag som nu bör granskas ordentligt och allvarligt. Försvarspolitiskt kan en allians med Sverige sitta rätt bra just nu – både inrikes- och utrikespolitiskt.

  Dags att syna Sverige-kortet

  Sveriges inviter till militärallians är ett förslag som nu bör granskas ordentligt och allvarligt. Försvarspolitiskt kan en allians med Sverige sitta rätt bra just nu – både inrikes- och utrikespolitiskt.

  Fortsätt läsa...

 • Landet urbaniseras i en takt som aldrig tidigare skådats. Det kan vara bekvämt att vara stadsbo, men landsbygden och skärgården är nu mycket illa ute. Distansjobbandet blev ingen vinnare.

  Urbaniseringsrallyts förlorare

  Landet urbaniseras i en takt som aldrig tidigare skådats. Det kan vara bekvämt att vara stadsbo, men landsbygden och skärgården är nu mycket illa ute. Distansjobbandet blev ingen vinnare.

  Fortsätt läsa...

 • Carl Haglund sade i förrgår att arbetsmarknaden kan göra regeringen till en gummistämpel – ”Om det finns något att stämpla”. Om ironin uttrycker oro för regeringens duglighet ligger vi värre till än vi trott.

  Haglunds ironi säger mycket

  Carl Haglund sade i förrgår att arbetsmarknaden kan göra regeringen till en gummistämpel – ”Om det finns något att stämpla”. Om ironin uttrycker oro för regeringens duglighet ligger vi värre till än vi trott.

  Fortsätt läsa...

 • Alla näringslivets och politikens ansträngningar måste läggas på att skapa nya jobb. Det vore bättre om politiker satsade på att förändra och utveckla istället för att irritera.

  Att irritera är inte rätt sätt

  Alla näringslivets och politikens ansträngningar måste läggas på att skapa nya jobb. Det vore bättre om politiker satsade på att förändra och utveckla istället för att irritera.

  Fortsätt läsa...

 • Skärgården har det inte lätt just nu. Det finns plats för många flera på skärgårdens sida. Fritidsboarna måste aktivera sig mera också skärgårdspolitiskt.

  Ta plats på skärgårdens sida

  Skärgården har det inte lätt just nu. Det finns plats för många flera på skärgårdens sida. Fritidsboarna måste aktivera sig mera också skärgårdspolitiskt.

  Fortsätt läsa...

 • Poliser går ut med dramatiska beskrivningar av hur illa poliser och hela polisväsendet mår på grund av för små resurser. Högsta polischefen håller med och går med i skaran av poliser som ropar på hjälp.

  Poliser går ut med dramatiska beskrivningar av hur illa poliser och hela polisväsendet mår på grund av för små resurser. Högsta polischefen håller med och går med i skaran av poliser som ropar på hjälp.

  Fortsätt läsa...