Just nu

Ledare

Ut ur reservatet

Paavo Lipponen varnar för att språktest med ryska kan göra östra Finland till ett reservat. Han är också oroad för att vi är för inåtvänd som nation. Det är bra poänger. Lyssnar arbetsmarknaden på Lipponen?

00:01, 1 april, 2015

Då mänskan är risken

Flygkraschen i franska Alperna visar – igen –  att mänskan är den största säkerhetsrisken. Nu måste flygindustrin bli bättre på att handskas med piloters mentala problem. Men det som har hänt ska inte leda till att diskussionen kring mentala problem tystnar.

00:01, 31 mars, 2015

Moll och dur för metallarbetaren

En mollbetonad nyhetsdag i Åbo, med Sandviks sannolika fabriksstängning, avslutas i durtoner då Meyer Werft berättar att varvet i Åbo verkar få nya beställningar på kryssningsfartyg. Men för metallarbetaren som marscherat ut från Sandvik är varvsnyheten ett hopp för regionen, inte hopp om jobb på det personliga planet.

00:01, 28 mars, 2015

Att vara rädd eller rädda?

LEDAREN. Vad är det för fel på oss om vi ser en tonårsflicka ligga på marken en vanlig eftermiddag på en vanlig trottoar och inte frågar om hon behöver hjälp? Man ska inte behöva vifta med lagboken för att människor ska ta sitt ansvar. Ringa nödnumret kan alla göra.

00:01, 27 mars, 2015

Hovrätten nästa, tack!

Straffets längd blev inte bara kortare än den tid offret frihetsberövades. Straffet känns snarast som ett hån då vår rättspraxis medför att den dömde avtjänar drygt halva tiden och då skadeståndet blev så lågt att juristernas arvoden i fallet sannolikt uppgår till högre belopp. Det här hånskrattet fastnar i halsen. Fallet är rent ut sagt vidrigt. Också domen blev frånstötande.

00:01, 26 mars, 2015

Vad är sex miljarder?

Vad skulle nedskärningar på flera miljarder exakt innebära för den vanliga mänskan i den vanliga vardagen? Det är valets viktigaste fråga. Vem kan – eller vågar – besvara den frågan i detalj?

00:01, 25 mars, 2015

Bostadslös i stugan?!

Det är bra att vår magistrat har gått med på en kompromiss som innebär att det är lättare att bli fast bosatt i sin fritidsbostad. Men det kan ju inte vara så att man blir en person utan adress, alltså bostadslös, om sommarstugan inte godkänns som bostadshus? Ordna upp detta nu!

00:01, 24 mars, 2015

En timme på gott och ont

Entimmeståget till Helsingfors är ett jätteprojekt alla måste hålla igång. Snabba förbindelser till metropolområdet ger oss klara möjligheter, men kan också göra Åboregionen till en förort. Åbo måste bli attraktivare för att snabbtåget ska ge oss det vi önskar.

00:01, 21 mars, 2015

Med varsam hand

LEDAREN. Det är så lätt att just den där lilla förvirrade människan med värk i kroppen och en stor trötthet efter ett långt liv försvinner bland termer som intensifierat serviceboende och kostnader per vårddygn.

00:01, 20 mars, 2015

”Arbetslägret” lockar inte

Vi tycks vilja tillbaka till naturen – men med bil, mobil och alla moderna bekvämligheter. Intresset för sommarstugan verkar avta, vilket bör få turismnäringen och skärgårdskommunerna att noga följa med hur den moderna mänskan, vars fritid inte tycks räcka till, tänker.

00:01, 19 mars, 2015

1 2 3 141