Just nu

Prenumerera

Prenumerera på Åbo Underrättelser

En prenumeration på Åbo Underrättelser sker smidigast via vårt prenumerationskontor, tel (02) 274 9900, eller genom att fylla i prenumerationsformulären här på webben.

Kontorets besöksadress är LOGOMO Konttori, Hampspinnaregatan 14, Åbo
Det går även bra att kontakta oss per fax (02) 231 1394 eller per e-post: pren@fabsy.fi.

Tidningen kan prenumereras antingen som en fortlöpande prenumeration eller som en tidsbunden.

Fortlöpande prenumeration

En fortlöpande prenumeration löper oavbrutet tills den sägs upp.
Den bör dock löpa minst 12 månader, som ej behöver vara ett kalenderår. En fortlöpande prenumeration betald i en rat är alltid det mest fördelaktiga prenumerationsalternativet.

Priset på en fortlöpande prenumeration med följande faktureringsperioder är:

Månader Finland
12 250,00 €
6 132,90 €
4 89,20 €
3 68,50 €

Beställ fortlöpande prenumeration

E-tidningen

E-tidningsprenumerationen ingår om man redan är prenumerant av papperstidningen.

Månader
1 10,00 €
3 30,00 €
6 60,00 €
12 118,00 €

Beställ e-tidningen

eÅU app för Ipad/Iphone/Ipod

Tidsbunden prenumeration

En tidsbunden prenumeration betyder att tidningen upphör att komma den dag prenumerationstiden utgår.
Tidsbunden prenumeration faktureras alltid i en rat.
Priset på en tidsbunden prenumeration är:

Månader Finland Med stud.rabatt
12 270,00 € 135,00 €
11 263,30 € 131,60 €
10 245,70 € 122,90 €
9 225,50 € 112,70 €
8 203,90 € 101,90 €
7 180,90 € 90,50 €
6 156,60 € 78,30 €
5 132,30 € 66,20 €
4 108,00 € 54,00 €
3 83,70 € 41,90 €
2 56,70 € 28,40 €
1 29,70 € 14,90 €

Beställ tidsbunden prenumeration

Lördagsupplagan

Det är även möjligt att prenumerera på enbart lördagsupplagan av Åbo Underrättelser.
I lördagstidningen ingår ÅU:s helgläsning ”Veckändan” med bl.a. korsord.
Priset på lördagsupplagan är:

Månader Finland
12 84,00 €
6 52,50 €
3 30,70 €
2 21,00 €
1 11,70 €

Beställ lördagsupplagan

Studierabatt

Åt studerande, som studerar för grundexamen och har egen adress på studieorten beviljas studierabatt, som är 50% på priset för motsvarande tidsbundna prenumeration. Studierabatt beviljas ej på fortlöpande prenumeration.

Beställ tidsbunden prenumeration med studierabatt

Prenumerationer till utlandet

Till utlandet tillkommer portokostnader för alla prenumerationsalternativ. Portot är styckepris för levererad tidning, vilket läggs till prenumerationspriset.

Norden,
Baltikum
Övriga
Europa
Övriga
världen
Pris per styck 1,00 € 1,00 € 2,00 €
Porto för t.ex. 12 månaders helårsprenumeration (251 ex) 251,00 € 251,00 € 502,00 €